Roboder Geneçlik Konseyi (Younglab) Nedir?

  • 9 Haziran 2022

“Gençlerimizin kendilerini ifade edebilmelerini ve ROBODER’i temsil etmelerini önemsiyoruz!”

ROBODER çatısı altında kurulmuş, çoğunluğu üniversiteli olmak üzere 25 yaş altı gençlerimizden oluşan, ROBODER’de söz ve temsil hakkına sahip olan, dernek ve sektör faaliyetlerinde rol alan gençlik konseyidir. Genç derneğimizin, genç temsilcileri olmasını önemsiyoruz, gençlerimizin kendilerini yeni dünyanın endüstri temelli meslek alanlarında en kuvvetli şekilde ifade edebilmelerini önemsiyoruz.

 

İşte bu ifade gücünün vücut bulduğu platform ROBODER GENÇLİK KONSEYİ’dir diğer bir ifade ile biz onlara “Robot Terbiyecileri” diyoruz.