Roboder Gençlik Konseyine (Younglab) Nasıl Üye Olunur?

  • 9 Haziran 2022

Öncelikle belirtilmelidir ki Gençlik Konseyine katılımda herhangi bir ücret tahsil edilmemektedir. Tabi ki ortada bir koşulun varlığı belirilmelidir. Konsey gönüllü sivil toplum faaliyetine dayalı olarak kamu yararı gözetecek faaliyetlere odaklanır.

Konseye katılmanın 2 yolu vardır;

Konsey yönetimine delege olarak,
• Konseye üye olarak.

1. Konsey yönetimine delege olarak katılmak:

Öncesinde duyurulmuş delege alım formları ile başvurular alınır. Bu delegeler belirlenirken bazı kriterler göz önünde bulundurulur:
• Gönüllülük Esastır
• Her üniversiteden bir genç kadın ve bir genç erkek delege alınmaktadır.
• En az bir delegenin mühendislik bölümünden olma koşulu vardır.
• Üniversitelerin 1 2 ve 3. sınıflarında öğrenim görüyor olması önceliğimizdir.

2. Konseye üye olarak:

Üyeler konsey ve genel ROBODER çalışmalarını yakında takip edebilir ve etkinliklere katılım hakkı kazanır.