Roboder Gençlik Konseyi (Younglab) Yönetim Kadrosu Nasıldır?

  • 9 Haziran 2022

1 başkan ve 2 başkan yardımcısından oluşan konseyde, görev gücü ekiplerinin her birinin lideri yer almaktadır. İç karar ve organizasyon mekanizması tamamen genç katılımcılar tarafından yürütülmektedir. 3 alt takımdan oluşmaktadır. Bu takımlar sırasıyla: Organizayon, Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim görev güçleridir.