Temsil ettiğimiz bazı sektörler

  • 9 Haziran 2022
  • Dijital dönüşüm teknoloji üreticileri,
  • Robotik ve mekatronik sistem üreticileri ve entegratörleri,
  • İleri imalat teknolojileri üreticileri ve entegratörleri,
  • Mekanize ve robotik sistemlere monte proses ekipman ve sistem üreticileri,
  • Elektromekanik ve dinamik sistem üreticileri,
  • Fabrikalar için üretim yönetimi, veri toplama, andon yazılım ve sistem üreticileri
  • Otonom sistem geliştiricileri ve üreticileri
  • Özel makina ve karmaşık sistem üreticileri