ROBODER Nedir ?

  • 9 Haziran 2022

Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği (ROBODER ),
üretim teknoloji ve sistemlerini kapsayan yeni nesil iş alanlarını ve sektörlerini temsil eden, eskinin
endüstriyel birikimlerini temel alarak, yeni nesil teknolojiler, yeni nesil fikirler ve faaliyetlerin zemin
bulmasını sağlayan, ülkemiz, toplumumuz ve insanımızın gelişmişlik düzeyini önceleyerek, tüm dünya
toplumları ve insanları, sektörel ekosistemimiz, doğamız ve gezegenimiz için değer üreten, küresel
manada mesafelerden arınmış, dünya ile entegre, iletişime önem veren, genç, güçlü ve özgün bir sivil
toplum örgütüdür.