Roboder Tarihçe

Sektörün temsilcileri münferiden bir araya geldiklerinde ortak sorunlarından söz ediyorlar ve yıllardan bu yana “nasıl bir oluşum” içinde olunmalı diye düşünüyorlardı.

Aslında sektör temsilcilerinin çok büyük bir kısmı ulusal teknoloji için mücadele eden dava insanlarından oluşuyordu. Ancak “Ar-Ge ve İnovasyon” temelli firmaların bir araya gelmesi, dünyanın her yerinde hayli güç olduğu için örgütlü birliktelik pek gündeme gelmiyordu. Ortak sorunlarımız var ve bunların çözümü için firmaların güçleri tek başına yeterli değildi. Temelde sektörün kamu tarafından iyi tanınmaması, endüstriyel işletmelerin geneli için uygulanan teşvik paketlerinin sektör için uygun olmaması, adaletsiz rekabet, korumacılık kapsamları dışında kalmamız, öz sermaye eksikliği gibi konular; sektörün “sürdürülebilir” büyümesi önünde engel teşkil ediyordu.

Tüm bunlara rağmen, son zamanlarda sektörde yaşanan dramatik tasfiyeler bu birlikteliğin bir an önce kurulmasını zaruri kıldı. Zira son yıllarda, sektörel zorluklar ve krizler neticesinde onlarca firma faaliyetine son vermek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları tarafından her alanda “yerli ve milli” üretim konusu sıklıkla gündeme getirilirken, katma değerli üretim modelinin temelini oluşturan Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistemleri geliştiren imalatçılar, yaşadıkları sıkıntıları ivedi biçimde çözmek için harekete geçtiler.

Sektörün temsilcileri 3 Temmuz 2018 günü bir çalıştay yapmak ve sorunları masaya yatırmak” düşüncesi ile bir araya geldi ve 45 firma ile bir çalıştay gerçekleştirildi. Bu birleşimde sektör sorunları tartışıldı ve çözüm önerileri geliştirildi. Sözü edilen çalışma sonrası “oybirliği” ile örgütlü bir dayanışma kararı verildi ve bir manifesto hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Ardından 45 firma tarafından görevlendirilen kurucu firmalar ile birlikte bir tüzük hazırlandı ve 19 Temmuz 2018 Bursa Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne resmi olarak başvuru yapıldı. Ardından 30 Temmuz 2018 Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği kuruluşunun ve Dernek Defterlerinin tasdik edilmesi ile birlikte ROBODER kuruldu.

Dernek kısa süre içerisinde yeter üye sayısına ulaşarak “ilk genel kurulunu 26 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirerek “3” yıllığına görev yapacak olan yetkili organlarını seçti.

Derneğimiz, öncelikle robotlu üretim sistemleri ve yüksek otomasyonlu üretim hatları ile özel makinalar üreten firmalarla belirli bir sayıya ulaşıp, ardından sektöre otomasyon yazılımları ve otomasyon bileşenlerinin üretimi anlamında hizmet eden firmaları da bünyesine katarak büyümek istiyor. ROBODER’in üyelik konusunda nihai bir sayı hedefi yok. Zira kimlerin üye olabileceği tüzükte açıkça tanımlanmış durumda. Dolayısıyla bu tanıma uyan ve katkı sağlayabilecek nitelikli firmaların tümü, yönetim kurulu kararı ile üye olabilecekler.