Üye İlişkileri

  • 2 Haziran 2022

Mevcut üye ve partnerler arasındaki ilişkileri koordine eder. Paydaşların sorunlarını belirler ve bu sorunların diğer komiteler ile eş uyum halindegiderilmesini destekleyecek faaliyetleri hayata geçirir.