Sektör

  • 2 Haziran 2022

Sektör taraması faaliyetlerini yürütür. Sektörün geniş bir çerçevede derinlemesine haritasını çıkarmak ve dökümante etmek üzere faaliyetler yürütür. Sektörün ihtiyaçlarını belirler ve çözüme dönük faaliyetler geliştirir.