Kurumsal İletişim

  • 9 Haziran 2022

Derneğin tüm paydaşlar ile olan iletişimini düzenler. Konvansiyonel ve dijital medya yönetimi, etkinlik yönetimi ile iletişim odaklı sektörel faydaya odaklanır.