Genişleme

  • 2 Haziran 2022

Derneğin tüzük kapsamında yeni üye ve partner kazanımını düzenler, sağlıklı genişleme ve gelişimi hedefleyen faaliyetler yürütür, ROBODER’in kapsayıcı profilini oluşturur.