Akademi

  • 2 Haziran 2022

Üniversiteler, akademik mecradaki kurum ve kuruluşlar ile karşılıklı ilişkiler geliştirir, sektörü bilimsel veriler ile güçlendirecek araştırma, yayın ve etkinlikleri koordine eder.