Roboder Misyonu

ÜYELER ARASINDA SOSYAL DAYANIŞMA TESİS ETMEK
• Sektör temsilcileri arasında iletişim sağlamak
• Dostluk olgusunu sektörde hakim kılmak
• Özel günlerde güç birliği ve dayanışma oluşturmak
• Sosyal güvenlik alanında işbirliği yapmak

SEKTÖREL BAZLI PROFESYONEL DAYANIŞMA OLUŞTURMAK
• Atıl kapasite kullanımlarını organize etmek
• Ik havuzu oluşturarak tek elden yönetim sağlamak
• Ortak satınalma faaliyetleri ile sinerji sağlamak
• Geniş katılımlı eğitimleri organize edebilmek

DEVLET KURUMLARINDA GÜÇLÜ TEMSİLİYET SAĞLAMAK
• Sektör sorunlarının ilgililere sunumları
• Ulusal teknoloji konseyi kurulmasının sağlanması
• Devlet desteklerine sektörel katkı sunulması
• Yerli ve milli şuurunun yaygınlaştırılması
REKABET ÖNCESİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI YARATMAK
• Uluslararası çapta projelerde konsorsiyumlar
• Alt yüklenicilik yöntemleri zenginleştirme
• Ortak ar-ge faaliyetleri tesis etme
• Kalıcı şirket birleşmeleri yeni ortaklıklar kurma
SEKTÖR SAYGINLIĞINA VE PRESTİJİNE KATKI KOYMAK
• Kurumların uzmanlık sınıflandırması
• Yüksek teknolojide yüksek ahlak seviyesi sağlama
• Kurumsal imaj gelişimi ve değişikliği
SOSYAL SORUMLULUK BİRLİKTELİĞİ OLUŞTURMAK
• Teknolojik eğitime katkı sağlanması
• Ortak sosyal yardımlaşma projeleri geliştirme
• Kültürel ve sanatsal konularda birliktelik
• Çevre bilincinin kuvvetlenmesi projeleri

Roboder Vizyonu

ÜLKEMİZDE HERŞEYİN ÜRETİLEBİLMESİ
• Endüstride zerre kadar dışa bağımlı kalınmadan, yerli mühendislik gücü ve üretim gücü ile ülkemizde her şeyin üretilebilmesi

ULUSAL TEKNOLOJİ KONSEYİ KURULMASI
• Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı altında Ulusal Teknoloji Konseyi kurularak, teknolojik gelişimde, yapay zeka, kuantum, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 ile dünyanın girdiği yarışa dahil olmak ve daha önemli teknolojik yeniliklere imza atmak

NİTELİKLİ İSTİHDAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI
• Sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağı gücünün ROBODER AKADEMİ ve ROBODER Teknoloji Meslek Lisesi ile sağlanarak ülkeye kalıcı değer katılması

ÜLKEMİZİN, ROBOTİK VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SİSTEMLERDE AVRUPA’NIN ÜSSÜ OLMASI
• Yeni çıkarılacak teşvik paketleri, kanuni düzenlemeler ve yönetimsel destekler ile sektörün sürdürülebilir biçimde büyümelerinin sağlanması ve Avrupa’nın en çok tercih ettiği üretim üssü haline gelmesi