ROBODER MANİFESTOSU

Bizler, ulusal teknolojinin gelişmesinin, yerli ve milli kavramlarıyla bir bütün olarak değerlendirilmesinden yanayız. Bunun için Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistemlerini tasarlayan, imal eden ve yazılımlarını yapan firmaların sürdürülebilir biçimde büyümelerinin zaruri olduğu kanaatindeyiz.

Dünyadaki teknolojik gelişim hızına ve buna bağlı endüstriyel uygulamalara bakıldığında, ülke sanayilerinin gelişimi ile o ülkenin geliştirdiği üretim teknolojisi arasında önemli bir bağ olduğu görülecektir. Zira üretim teknolojisi, üretimle alakalı zihinsel enerjinin direkt olarak kullanılabilir hale gelmesidir. Bu yüzden, ülkede kullanılacak üretim sistemlerinin, insan kaynakları ve üretim kültürü ile o ülkeye has yerli ve milli olması şarttır. Dolayısıyla devletlerin uyguladığı “bilim ve teknoloji” politikaları da son derece önemlidir.

İşletmelerin üretim teknolojilerini seçerken, yerliden yana tavır almaları ve bunu milli bir dava haline getirmeleri, ithalatın daralmasını ve buna bağlı cari açığın azalmasını, yanı sıra yetenekli mühendisler ve ara elemanlar yetişmesini sağlayacaktır. Bu sayede, yerli otomobil ve savunma endüstrisindeki ulusal şuur, yerli robotik tesisler ve yerli tesis edilecek yüksek teknolojili üretim sistemleri ile taçlanacaktır. Ancak bunlar için sektörün genelinde yaşanan sorunların ivedi biçimde çözülmesi gerekmektedir. Finansal ve idari kurumsallık zafiyetleri, yüksek maliyetler, adil olmayan rekabet, istihdam problemleri, teşvik yetersizliği, ucuz arsa temini başta olmak üzere, pek çok sorun varken, sektörde sürdürülebilir büyüme ve uluslararası rekabet sağlanması mümkün değildir.

Tüm bu olumsuzlukları bertaraf etmek adına, Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri kendi sorunlarını çözmek ve ulusal teknolojinin gelişimine katkı sağlamak için tek ses olmaya karar vermiştir. Sektörü temsil eden firmalar; teknolojik, ekonomik, hukuki ve idari süreç sorunlarını çözmek, devlet teşvik içeriklerine katkı koymak, nitelikli istihdam oluşturmak, ortak ArGe faaliyetleri ve ileri mühendislik çözümleri geliştirmek için birlik olacaklardır. Bu sayede, sektörün piyasa değeri ve prestiji artacak ve memleketin üretim yatırım ihtiyacının yerli temin edilmesinin önü açılacaktır.

ROBOTİK VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİM SİSTEM ENTEGRATÖRLERİ ULUSAL TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİ İÇİN GEREKEN NE VARSA YAPACAKTIR.

KAMUOYUNA DUYURULUR