ROBODER’e Üye Olmak

Anasayfa » Hakkımızda » ROBODER’e Üye Olmak
by saiddagli

Kimler Üye Olabilir?

  • Türkiye sınırları içinde imalat faaliyeti gösteren ve firma temsilcileri ROBODER “asli üyesi” olabilirler. Sektörel uygunluk şartı yönetim kurulu tarafından gözetilir. 
  • Sektör içinde olup, imalat faaliyeti bulunmayan firmalar ise “partner üye” tanımı altında  tüzükte belirtildiği şekilde “fahri üye” olarak kabul edilebilirler. Partner üyeler genel kurulda seçme ve seçilme hakkı dışında dernek üyelerinin faydalandığı tüm haklardan yararlanırlar.

Üyelik Süreci

Üye adaylarının öncelikle dernekle iletişime genel sekreterlikten bilgi almasının önemli olduğu bilinmelidir. Genel sekreterlik, soracağı sorulara aldığı cevaplara istinaden adaya doğru bir yönlendirme yapabilecektir.

Firmalar internet sitesi üzerinden ve dernek sekreterliğinden temin ettikleri Başvuru dilekçesi ile aşağıdaki formları doldurmalı ve her sayfaya imza ile birlikte son sayfaya kaşe ve imza atmalıdır.

–  Ek-1: Firma Temsilcisi Kayıt Formu (İmzalı ve kaşeli)

–  Ek-2: Roboder Açık Rıza Metni (İmzalı ve kaşeli)

–  Ek-3: Aday Firma Bilgi Beyan Formu (İmzalı ve kaşeli)

–  Ek-4: KVKK Aydınlatma Metni (İmzalı ve kaşeli)

–  Güncel Ortaklık Yapısını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Kopyası

–  Firma İmza Sirküleri Kopyası

–  Firma Faaliyet Belgesi

Firmalar üyelik için atayacakları temsilcilerin kimlik fotokopisi ve 2 adet fotoğrafını da başvuru evrakları ile iletmelidir.

İstenen ek evraklar ile birlikte doldurulan evrakları taratarak dijital kopyalarını ROBODER web sitesinde belirtilmiş olan artun.bolgen@roboder.org.tr e-posta adresine göndermelidirler. İncelenecek evraklarınızda eksiklik yok ise ROBODER belgelerin asıllarını firmadan dernek merkezine göndermesini talep edecektir. Değerlendirme komiteleri başvuru için eksik evrak olması durumunda başvuru sahibini bilgilendirir ve belirlenen makul sürede eksikliğin giderilmesini talep eder.

Yönetim Kurulu, yeni üyelerin derneğe alınması için tek sefere mahsus olmak üzere Üye Giriş Ödentisi alınmasına karar vermiştir. Bu uygulamaya göre mevcut yıl (2024) için belirlenmiş olan “Üye Giriş Ödentisi” 34.000,00 TL’dir (OtuzdörtbinTürkLirası). Aday firma Üye Giriş Ödentisini ROBODER’in belirttiği hesap numarasına yatırılmalıdır. İlgili hesap numarası aşağıda verilmiştir. 

IBAN: TR91 0001 5001 5800 7308 0537 70

ROBOT ENTEGRATÖRLERİ ve YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SİSTEM ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ

Firmanın üyelik başvurusu dernek tüzüğüne göre değerlendirmeye alınır. Üyelik süreci “imalatçı üye” ve “partner üye” olarak gerçekleştirilebilir. 

İmalatçı üyeler; derneğin yayınladığı sektörlerden en az birinde, Türkiye’de yerleşik olarak üretim yapan ve bu üretimini imalatçı belgesi ile belgeleyen firmaları kapsamaktadır. Tüm üyelerimiz derneğin imkân ve olanaklarından eşit koşullarda yararlanır. İmalatçı üye başvuru dosyaları buradan indirilebilir. 

Partner üyeler; derneğin yayınladığı sektörlerden en az birinde faaliyet gösteren, Türkiye’de yerleşik olarak bir şirkete sahip, faaliyetini faaliyet belgesi ile belgeleyen firmaları kapsamaktadır. Tüzükte belirtildiği şekilde partner üye alımı fahri üyelik kapsamındadır. Tüm üyelerimiz derneğin tüm imkân ve olanaklarından eşit koşullarda yararlanır. Dernek genel kuruluna katılabilirler, toplantı nisabından sayılmazlar ve seçme ve seçilme hakları tüzüğe göre bulunmamaktadır. Partner üye başvuru dosyaları buradan indirilebilir.

ROBODER Yönetim Kurulu, firmanın üyelik başvurusunu üye görüşleri ile birlikte değerlendirmeye alarak yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında başvuruyu karara bağlar.

Üyeliğin olumlu olarak onaylandığı gün itibari ile yıl sonuna kadar kalan süre için “Yıllık Ödenti-Aidat” bedeli üye olacak firmadan ayrıca istenecektir. Yıllık Ödenti Bedeli 2024 yılı için “17.000” (OnyedibinTürkLirası) olarak belirlenmiştir.

Hesaplama Yöntemi: ((17.000 /365) x Yıl Sonuna Kadar Kalan Gün Sayısı)

Firmanın üyelik başvurusunu yönetim kurulu toplantısı öncesi yazıyla geri çektiği veya üyelik başvurusunun herhangi bir sebeple onaylanmadığı durumlarda ise üyeliğinin onaylanmadığına dair bir yazı firmaya gönderilir ve ödenmiş olan Üye Giriş Ödentisi kesinti yapılmaksızın 30 gün içinde geri ödenir. Bu firmalar iki yıl boyunca üyelik için tekrar başvuru yapamaz.

Bu websitesi, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için gerekli çerezleri kullanmaktadır. Kabul Et