Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda
by saiddagli

Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği (ROBODER), üretim teknoloji ve sistemlerini kapsayan yeni nesil iş alanlarını ve sektörlerini temsil eden, eskinin
endüstriyel birikimlerini temel alarak, yeni nesil teknolojiler, yeni nesil fikirler ve faaliyetlerin zemin
bulmasını sağlayan, ülkemiz, toplumumuz ve insanımızın gelişmişlik düzeyini önceleyerek, tüm dünya
toplumları ve insanları, sektörel ekosistemimiz, doğamız ve gezegenimiz için değer üreten, küresel
manada mesafelerden arınmış, dünya ile entegre, iletişime önem veren, genç, güçlü ve özgün bir sivil
toplum örgütüdür.

Manifestomuz

Bizler, ulusal teknolojinin gelişmesinin, yerli ve milli kavramlarıyla bir bütün olarak değerlendirilmesinden yanayız. Bunun için Robot ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistemlerini tasarlayan, imal eden ve yazılımlarını yapan firmaların sürdürülebilir biçimde büyümelerinin zaruri olduğu kanaatindeyiz. 

Dünyadaki teknolojik gelişim hızına ve buna bağlı endüstriyel uygulamalara bakıldığında, ülke sanayilerinin gelişimi ile o ülkenin geliştirdiği üretim teknolojisi arasında önemli bir bağ olduğu görülecektir. Zira üretim teknolojisi, üretimle alakalı zihinsel enerjinin direkt olarak kullanılabilir hale gelmesidir. Bu yüzden, ülkede kullanılacak üretim sistemlerinin, insan kaynakları ve üretim kültürü ile o ülkeye has yerli ve milli olması şarttır. Dolayısıyla devletlerin uyguladığı “bilim ve teknoloji” politikaları da son derece önemlidir.

İşletmelerin üretim teknolojilerini seçerken, yerliden yana tavır almaları ve bunu milli bir dava haline getirmeleri, ithalatın daralmasını ve buna bağlı cari açığın azalmasını, yanı sıra yetenekli mühendisler ve ara elemanlar yetişmesini sağlayacaktır. Bu sayede, yerli otomobil ve savunma endüstrisindeki ulusal şuur, yerli robotik tesisler ve yerli tesis edilecek yüksek teknolojili üretim sistemleri ile taçlanacaktır.    

Ancak bunlar için sektörün genelinde yaşanan sorunların ivedi biçimde çözülmesi gerekmektedir. Finansal ve idari kurumsallık zafiyetleri, yüksek maliyetler, adil olmayan rekabet, istihdam problemleri, teşvik yetersizliği, ucuz arsa temini başta olmak üzere, pek çok sorun varken, sektörde sürdürülebilir büyüme ve uluslararası rekabet sağlanması mümkün değildir.

Tüm bu olumsuzlukları bertaraf etmek adına, Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri kendi sorunlarını çözmek ve ulusal teknolojinin gelişimine katkı sağlamak için tek ses olmaya karar vermiştir. 

Sektörü temsil eden firmalar; teknolojik, ekonomik, hukuki ve idari süreç sorunlarını çözmek, devlet teşvik içeriklerine katkı koymak, nitelikli istihdam oluşturmak, ortak Ar-Ge faaliyetleri ve ileri mühendislik çözümleri geliştirmek için birlik olacaklardır. Bu sayede, sektörün piyasa değeri ve prestiji artacak ve memleketin üretim yatırım ihtiyacının yerli temin edilmesinin önü açılacaktır.

ROBOT ENTEGRATÖRLERİ ve YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SİSTEM ÜRETİCİLERİ, ULUSAL TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİ İÇİN GEREKEN NE VARSA YAPACAKTIR.

Tarihçemiz

2018 yılında Bursa’da kurulan derneğimiz, ilk genel kurulunu gerçekleştirdikten sonra çalışmalarına hızla başlamıştır. 2019 yılında 25 üye firma sayısına ulaşan derneğimizin 2020 yılında Global Robot Cluster üyeliğini gerçekleştirilmiştir. Dünya genelinde pandemi sürecine denk gelen kurulum aşamasının sonrası 2021 yılında 40 üye firma, 2023 ortası itibari ile 52 üye sayısına ulaşmıştır.

2022 yılında gençlerden oluşan ve YOUNGLAB isimli gençlerden oluşan ve sektörün geleceği için çok önemli gördüğümüz yapıyı kurarak üniversitelerde eğitim gören gençleri hem sektöre hazırlamak hem de sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için ilk adımlar atılmıştır.

Bu dönemde ilk kez HF Turkey’in düzenlediği WIN Eurasia Fuarı’na destek vererek tanıtım faaliyetlerine adım atmıştır. ROBODER olarak düzenlediğimiz Türkiye Robotik ve Otomasyon Zirvesi’nin bir buluşma noktası olması için çalışmalarımız devam ediyor.

2022 yılı sonunda alınan kararla Ankara’da açılan temsilciliğimizle birlikte genel sekreter ataması gerçekleşmiştir. Yeni üye çalışmalarına hız verilen bu dönemde ROBODER’in iletişimi Ankara merkezli devlet kurumları ile güçlenmeye başladı. Türkiye Makine Federasyonu’na tam üyelik başvurusu gerçekleşti ve diğer çalışmalara da hız verildi.

Üyeliklerimiz

2020 yılında üyesi olduğumuz Global Robot Cluster ve 2023 yılında tam üyeliğimiz gerçekleşen MAKFED sektörümüzün temsili için önemli. Hem ulusal hem de uluslararası alanda üyelerimizi ve sektörümüzü temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.

Neler Yapacağız?

SEKTÖR VE MESLEK STANDARTLARI
Sektörel ve mesleki anlamda ihtiyaç duyulan standartların belirlenmesi için çalışacağız.

SEKTÖR TARAMASI
Eksikliğini hissettiğimiz ulusal sektör taramasını gerçekleştirerek üye ve partnerlerimize sunacağız.

PAZAR ANALİZLERİ
Ulusal pazar analizini üç yılda bir, global pazar analizini yılda bir kez hazırlayacağız.

İNSAN KAYNAĞI POLİTİKALARI
Sektörlerimiz özelinde insan kaynağı için strateji ve politikalar geliştireceğiz, İK portalı kuracağız.

SEKTÖREL EĞİTİM POLİTİKALARI
Meslek lisesi ve üniversitelerin eğitim niteliğine katkı sağlayacak etkin faaliyetler gerçekleştireceğiz.

REKABET UYUM FAALİYETLERİ
Rekabet Kurumu yasalarından doğan haklar ile ilgili farkındalığın artması için çalışacağız.

AKREDİTASYON FAALİYETLERİ
Sektörel akreditasyon süreçleri için TÜRKAK ve ilgili kurumlarla iş birlikleri yapacağız.

MESLEKİ YETERLİLİK HİZMETLERİ
MYK ile iş birliği yapılarak sektörlerimizin mesleki         yeterlilik ihtiyaçlarını gidereceğiz.

AKADEMİK FAALİYETLER
Üniversite ve akademik kurumlarımız ile ulusal / uluslararası etkinlikler ve iş birlikleri sağlayacağız.

ULUSLARARASI UYUM VE İŞ BİRLİKLERİ
Uluslararası ülkelerin sanayi temsilcileri ve dernekleri ile iş birlikleri geliştireceğiz.

DEVLET KURUMLARINDA TEMSİL
Devlet kademesindeki tüm kurumlarımızla etkin iletişim kurarak sektörümüzün temsil yüzü olacağız.

YURTİÇİ PAZARIN GELİŞTİRİLMESİ
Temsil ettiğimiz tüm sektörlerin yurtiçi pazarda gelişmeleri için politikalar üreteceğiz.

HIZLANDIRMA PROGRAMLARI
GOOINN benzeri kurumsal hızlandırma programları düzenleyerek sektörümüzü güçlendireceğiz.

YURTDIŞI TİCARET AĞLARI
Yurtdışı fuar ve organizasyonlar ile iş birlikleri sağlayarak sektörümüzün faydasına dönüştüreceğiz.

ÇATI KURULUŞ ve GİRİŞİM PROGRAMI
Çatı kuruluş ve girişim programı ile küresel ölçekte markalar yaratma hedefi için çalışacağız.

YARARLANICI DÖKÜMANLARI
Üye ve partnerlerimizin yararlanması için faaliyetlerimiz kapsamında dokümanlar oluşturacağız

ULUSAL VERİ TABANI
Sektörel birikimi desteklemek adına kurum ve kuruluşlarımızın erişimi için veri tabanı oluşturacağız.

YAYINLAR
Uluslararası gelişmeleri, teknolojik yenilikleri, sektörel haberleri bültenler halinde yayınlayacağız.

ARGE ve ÜRGE PROGRAMLARI
Ortak Ar&Ge ve Ür&Ge projeleri gerçekleştirilmesi için politikalar üreteceğiz.

TEŞVİK MEKANİZMALARI
Sektörümüzün yararlanması için AB ve kurumlarımız nezdinde teşvik girişimlerinde bulunacağız.

FİNANSAL ENSTRÜMANLARA ERİŞİM
Finans kuruluşları ile birlikte çalışarak üye ve partnerlerimizin yararı için finansal araçlar geliştireceğiz.

SEKTÖREL İLETİŞİM
Sektörel iletişimi güçlendirecek araçlar, yöntemler ve etkinlikler geliştireceğiz.

DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
Kurum ve kuruluşlara yönelik olarak objektif ve bilimsel temelde danışmanlık sağlayacağız.

HUKUKSAL ALANA KATKILAR
Bilirkişi tayinlerini liyakat ve yüksek standartlara taşıyacak girişimlerde bulunacağız.

SEKTÖREL KORUMA PROGRAMI
Stratejik önemdeki sektörlerimiz için bilgi dokümanı hazırlayarak, kurumlarımızla iş birliği geliştireceğiz.

SANAYİ DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI
Sanayi devrimi ve dijital dönüşüm kapsamında sektörümüzü temsil edecek politikalar geliştireceğiz.

SANAYİ SEFERBERLİK STRATEJİSİ
Ülkemizin sanayi seferberlik strateji veri tabanının oluşturulması için girişimde bulunacağız.

MÜKEMMELLİYET MERKEZLERİ
Mükemmeliyet merkezleri ile iş birlikleri tertip ederek sektör odaklarının hizmetine sunacağız.

SEKTÖREL ENSTİTÜLER
Temsil ettiğimiz sektörlerin yüksek teknoloji ve niteliksel gelişimi için enstitü hedefleri oluşturacağız.

GENÇLİK ve GELECEK POLİTİKALARI
Gençlerimizi derneğimizde söz sahibi yapacağız, onlara yönderilk edip sektörümüze kazandıracağız.

Bu websitesi, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için gerekli çerezleri kullanmaktadır. Kabul Et