27.07.2018 ÜLKEMİZ ENDÜSTRİSİNİN TEKNOLOJİK ENTEGRASYON KONUSUNDA DESTEKLENMEYE İHTİYACI BULUNMAKTA ...

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Gürel Yılmaz'ın basına verdiği demeçten bir kısımı sizlerle de paylaşıyoruz ...

Derneğimizin önceliği, sektörün prestijini arttırmak, müşterilerde yerli ürün kullanmayı bir dava haline getirmek ve devletin garantisi ve koruması altında finansal zorluklardan kurtulmaktır. Ancak bu sayede güçlenir ve endüstriyel üretim tesislerinin yerli firmalar tarafından kurulması sağlanabilir. Hal böyle olunca da ithalat daralır ve cari açığın kapanmasına katkı koyulmuş olunur. Ardından da ülkede üretilmeyeni üretmek için göstereceği çaba devreye girecektir ...

VİZYONUMUZ; BU ÜLKEDE HER ŞEYİN ÜRETİLEBİLMESİ VE ENDÜSTRİYEL ALANDA, ZERRE KADAR DIŞA BAĞIMLI OLUNMAMASIDIR ...
Bunun için; Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın yerli otomobil üretme motivasyonu yanında, bir başka organizasyon yapması ve «ulusal teknoloji konseyi» kurması gereklidir. Söz konusu konsey içinde, sektörde lider olan ve ülkesi için elini taşın altına koymaktan çekinmeyecek firmaları bir araya getirmeli, başta üretim robotları olmak üzere pek çok otomasyon bileşeninin geliştirilmesi ve bu alanda dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması için işbirlikleri oluşturmalıdır.

Ülke endüstrisi açısından bir başka büyük tehlike de «Endüstri 4.0» dönüşümüne ayak uydurma güçlüğü yaşanmasıdır. Bu konuda "Endüstriyel Gelişim Genel Müdürlüğü" kurulması şarttır. Bu mekanizma 6.Sanayi devrimini gerçekleştirecek gücü ve kudreti gene bizim sektörümüzden almalıdır ...
 

BU ÜLKE HEPİMİZİN !

Bugün sektördeki müteşebbislerin neredeyse tamamı, büyük kurumlarda profesyonel çalışan, yaşam kalitesi yüksek kişilerdi. Yani geleceğe dair kişisel kaygıları yok denecek kadar azdı. Ancak onlar sanayici olmaya ve ellerini taşın altına koymaya karar verdiler. Bizleri buna motive eden temel unsur, ülkemize duyduğumuz güven, saygı ve sevgidir. Dolayısıyla Türkiye’nin Roboder’e ne kadar ihtiyacı varsa, Roboder’i oluşturan sektörün de gelişmiş ve ileri teknolojiye sahip olmuş güzel bir ülkeye o kadar ihtiyacı var ...

 

BATILI ÜLKELERİN MODERNLEŞMEDE İLERLEMELERİ TEKNOLOJİ BAŞTA OLMAK ÜZERE PEK ÇOK ALANDA KENDİNİ GÖSTERİYOR ...

Özellikle modern teknolojinin ve doğa bilimlerinin hızla gelişmesinin temelinde “sosyolojik faktörler” ve devletlerin uyguladığı “bilim ve teknoloji” politikaları yer alıyor.
Bilindik teknolojilerin, modern teknolojilere doğru evrilmesinde, ülkelerarası rekabetin önemi çok büyük. Son 10 yıla bakıldığında teknolojik alanda baş döndürücü gelişmeler yaşandığını görmek mümkün. Teknolojinin dur durak bilmeyen evrimine «insansı robotları» örnek verebiliriz. Zira bugüne gelindiğinde «insansı robotların» hareket kabiliyetleri ve kodları epey gelişkin ve hatta kimileri için korkutucu boyuta ulaştı. Aslında gerçek manada korkutucu unsur, bu gelişmelerin dışında kalmak olmalı. Bizim yerli ve milli konusundaki hassasiyetimizin temelinde, topyekün mükemmelleşme ve her alanda milli şuur ile ulusal teknolojinin gelişmesi yer alıyor ...

 

GELİŞİME AYAK UYDURMAK ZORUNDAYIZ ...
Teknolojik gelişimde, yapay zeka, kuantum ve Endüstri 4.0 ile dünyanın yakalamış olduğu ivmeye müdahale etme şansımız yok. Yani Amerika'ya, Almanya'ya veya Japonya'ya "bunu yapmayın arkadaş" diyemeyiz. Biz de bu yarışa dahil olmalı ve daha önemli teknolojik yeniliklere yönelmeliyiz. #Roboder son derece samimi duygular, yurtsever bilinç ile yerli ve milli şuurun benimsenmesi için "siyasetten bağımsız" ve her türlü görüşün yer aldığı bir endüstriyel örgütlenmedir. Genelde yapılan bazı yorumları sosyolojik ve politik olarak doğru bulsak da, gelişmişliğin peşinden koşma zaruriyeti sebebiyle yolumuza devam etmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Robotik ve otomasyonlu üretim tesisleri, işsizliğe yol açmaz. Bilakis batılı ülkelerde üretilen ve ülkemize satılan üretim tesislerinin "ülkemizde imal edilmesi" sayesinde istihdam artar ve işsizlik azalır. Bizim gayemiz istihdamı azaltmak değil bilakis arttırmaktır. Zaman haklı olduğumuzu gösterecek. Ve biz bu teknolojik gelişmenin dışında kalmamak ve gelişmiş ülkelerin ucuz işçilikle geri teknolojilerini ülkemizde kullanmamak için Roboder olarak mücadelemizi sürdüreceğiz ...

 

#Roboder #UlusalTeknoloji #YerliveMilli