27.07.2018 ROBOTİK VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİM SİSTEM ENTEGRATÖRLERİNİN HEDEFİ ÖNEMLİ ...

Öncelikle sektör temsilcilerinin kendi arasında ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, ithalat ve imalatla ilgili ortak sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak amacındayız. Yanı sıra dayanışma tesis etmek, bilgi alışverişini sağlamak, ortak satın alma faaliyetleri ile rekabetçilik elde etmek, devletin ilgili birimlerinin sektör ve müşterileri için uyguladığı teşvik içeriklerine katkı koymak, kalifiye ara eleman ve mühendisler yetişmesi için işbirlikleri oluşturmak istiyoruz. Yanı sıra ortak Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmek ve partnerlik ilişkileri tesis etmek de önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bir de tabi ki ileri mühendislik süreçlerine ortak çözümler üretmek, insan kaynakları havuzu oluşturmak niyetindeyiz ...

#Roboder #UlusalTeknoloji #YerliveMilli