16.10.2018 ROBODER OLARAK BİLİM VE TEKNOLOJİ FUARINA İŞTİRAK ETTİK …

Roboder Yönetim Kurulu Başkanımız Gürel Yılmaz Bilim ve Teknoloji Fuarı’na konuşmacı konuk olarak iştirak ederek “Ulusal Teknolojinin gelişmesi için sürdürdüğümüz çalışmaların, ülkemizin kalkınmasına sağlayacağı katkı en büyük motivasyonumuz olacak” dedi. Robotik Sistemler ve Yüksek Teknoloji konulu panelde “ülkemizin teknolojik alanda dönüşüme ihtiyacını olduğuna vurgu yapan” Yılmaz, Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistemlerinin ithal girdi oranları, üretilen ekipmanların otomasyon seviyelerine bağlı olarak %60 ila %75 seviyelerinde seyrettiğini ve “en büyük hedefimizin, dışa bağımlı teknolojiden kurtulmak ve "Ulusal Teknolojiyi geliştirmek olduğunu” ifade etti...

#ROBODER #YerliveMilli #Ulusalteknoloji