16.11.2018 DEĞERLİ ÜYELERİMİZ ...

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu hakkında değişiklik içeren tebliğde güncelleme yapıldı. Buna göre 8.Maddede "ürettiğimiz makine, teçhizat, ekipman vs" döviz maliyeti olan her ürünümüz kapsam dışında bırakıldı.

 

(8) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

#Ulusalteknoloji #YerliveMilli #ROBODER