Değerli Üyelerimiz, ülkemizin teknolojisinin gelişimine katkı koyan dostlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz

Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına hepinizi, kalbi muhabbetle, sevgi ve saygıyla selamlıyorum…

Bilindiği üzere Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği Roboder, Türkiye’nin en önemli iş dünyası derneklerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bilhassa ülke gündemine bu denli yer edinerek gelmeye başlaması, temsil ettiğimiz sektörün popülerliği ve elde ettiği başarıyı gözler önüne seriyor.

Ulusal Teknolojileri ile kendi makine, ekipman, teçhizat ve tamamlayıcı sistemlerini üreten ülkeler; başta Otomotiv, Savunma Sanayi, Raylı Sistemler ve genel endüstri olmak üzere “her alanda” güçlü hale gelmişlerdir. Dünyada gelişmişlik seviyesi yüksek ülkelere bakıldığında, makine, ekipman, teçhizat ve tamamlayıcı sistemlerin üretildiği sanayilerine özel statü ile önem verdiklerini görmekteyiz. Söz konusu sektöre ve üretim endüstrisine verilen önemle, yadsınamaz boyutta kazanımlar elde edilmektedir. Topyekûn refah, teknolojik gelişim, ekonomik güç, eğitimli insan kaynağı, global rekabet ve sürdürülebilir büyüme, elde edilen katma değerlerden sadece bir kaçıdır.

Bugünün dünyasında “Tüketim Toplumu” haline gelmek maalesef çok kolay bir hal almıştır. Serbest dolaşan mallar ve kolay ithalat “yabancı ülke endüstrilerinin” en çok arzu ettiği sistemdir. Ancak bizler “Tüketim Toplumu” olamayız. Zira böyle bir lüksümüz yok! Günümüz dünyasında “Tüketim Toplumları” zamanı geldiğinde tükenmeye mahkûm edilmektedir. Hepinizin bildiği üzere “” tüketim malı değil, bilakis üretimin kendisidir. Ve ortalama 30 yıllık ekonomik ömürleriyle “çalıştıkça üretim zincirine” katkı sağlayan menkul mülk ve demirbaş yatırımlardır.

Makine, ekipman, teçhizat ve tamamlayıcı sistemler berekettir… Çalıştıkça kendi borcunu öder... Çalıştıkça kazandırır… Çalıştıkça fabrikalarımızı, endüstrimizi ve ekonomimizi büyütür.

Türkiye olarak durmadan, yılmadan ve yorulmadan üretmek zorundayız. Buna mecburuz! Doğrusu, daha teknolojik, daha verimli ve daha rekabetçi üretim sistemler imal etmek için dünya ile bir yarış halindeyiz. En büyük motivasyon kaynağımız ise bu yarışta siz kıymetli üyelerimizin yanımızda olması ve bize güç vermesidir. Ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bizler; ülkemiz ulusal teknolojisinin yerli ve milli şuuru ile gelişmesine, katma değeri ve kilogram değeri daha yüksek teknolojik üretim sistemleri imal edilmesine ve istihdamın arttırılmasına kararlılıkla devam ediyoruz.

Ülkemize duyduğumuz sevdayla “ARGE ve Mühendislik” alanında ortaya koyduğumuz performans ve bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, başarımızın en önemli anahtarıdır. Ve ayakta kaldığımız sürece böyle olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşünlerle sözlerimi tamamlarken, hepinize başarılı günler diliyorum.

Saygılarımla
Gürel YILMAZ
ROBODER
Yönetim Kurulu Başkanı